Over ARTISWELL

Biografie Shounak

Shounak Tewarie, founder – art director van Art is Well, Design Naambord, Dharma Games, Fashion is Well, Baby is Well & Creative League by Shounak

Shounak Tewarie is een Amsterdamse ondernemer die al jaren aan de weg timmert op het gebied van concepting en design.

De 42-jarige Tewarie was van kids af aan al een creatieveling en heeft dit talent de laatste 15 jaar zakelijk ingezet.

In 2007 startte hij het bureau ‘SC Concept & Design’, omdat hij merkte dat er op design gebied nog veel te winnen was, met name als het ging om het ontwerpen voor grote feesten en andere evenementen. Het opzetten van zijn eigen bureau destijds heeft hem geen windeieren gelegd. Het bedrijf liep voorspoedig en al gauw werd zijn werk opgemerkt door grote organisatoren.

Toen hij begin 2008 aan de slag mocht voor Club Players in Zoetermeer, dj Eric Morillo en kort daarna dj Chuckie’s Dirty Dutch concept, brak er een nieuwe fase voor hem aan. Voor Dirty Dutch was hij onder andere verantwoordelijk voor de huisstijl, branding, cd ontwerp, merchandise etc.

Wil je weten met wie Shounak allemaal heeft gewerkt neem dan

Een kijkje op zijn portfoliosite www.byshounak.com/bio

Shounak heeft de afgelopen jaren een enorm netwerk opgebouwd met Creative League – een groep creatievelingen die anno 2017 totaal oplossingen op het gebied van design aan klanten biedt.

Daarbij valt te denken aan complete huisstijlen met branding, merchandise maar ook webdesign, photoshoots, styling, animaties, video’s en het ontwikkelen van apps.

Buiten de evenementen om heeft Shounak ook bijgedragen aan het ontwerpen voor zakelijke klanten,

“Mijn eerste werk in 2013 na het overlijden van mijn moeder..Een gebroken Shivji.

Boos, teleurgesteld en intens verdrietig was ik.. Het geloof en vertrouwen was gebroken in mij en het eerst wat toen bij mij opkwam was dat Shivji mij in de steek had gelaten..

 

In de steek gelaten, omdat mijn moeder een echte Shiv Bhakt was en ook hij haar niet kon redden van haar ziektebed.

Dit was mijn eerste echte creatie puur om mijn gevoel te uitten..

Dat mijn creatie zo een enorme impact zou hebben wereldwijd had ik nooit verwacht.

Een paar jaar terug had Abhishek Bachchan het gedeeld tijdens Shiv Ratri, diverse scholen in India heb het op hun schoolplein nagemaakt en hoe prachtig is dat! Maar wat ik ook heb gezien is dat tientallen, wellicht wel meer kunstenaars geinspireerd zijn geraakt door mijn creatie en het hebben nagemaakt in de vorm van een schilderij, tekening, waterverf, olieverf, tattoo etc etc en dat vind ik alleen maar een groot compliment.”

Begin 2018 is Shounak zijn eigen kant op gegaan met ‘Art is Well’ waar hij helemaal zijn out of the box creaties liet zien vaak i.c.m. met inspirerende teksten.

De echte doorbraak in de hindoestaanse gemeenschap was toen hij zijn collectie “Let There Be Light” postte op social media. Daarna zijn er meerdere collecties gemaakt en worden deze na een enorme vraag verkocht op de

webshop van Art is Well – www.artiswell.nl

Art is Well begint meer en meer bekendheid te krijgen mede dankzij Woontips werden de creaties van Shounak meteen met veel liefde en support ontvangen. Internationaal blijft Art is Well ook niet ongezien met name vanuit de Verenigde Staten, Canada, UK en India.

Doordat Shounak op creatief vlak op vele markten actief aanwezig is vermeld hij altijd “ByShounak” erbij, zodat mensen meteen de link kunnen leggen dat ook datgene wat ontworpen is, door Shounak is gedaan.

Shounak ontwerpt vanuit zijn hart en gevoel en samen met onvoorwaardelijke steun van zijn vriendin, heeft hem de basis gebracht om zijn dromen te verwezenlijken en draagt hij zijn liefde van zijn overleden moeder altijd bij zich..

Shounak’s lijfspreuk is: “All is well”.

my picture
Shounak Tewarie, founder – art director of Art is Well, Design Nameplate, Dharma Games, Fashion is Well, Baby is Well & Creative League by Shounak Shounak Tewarie is an Amsterdam entrepreneur who has been is making progress in the field of concepting and design. The 42-year-old Tewarie has been a creative person from childhood and has used this talent in business for the last 15 years. In 2007 he started the agency ‘SC Concept & Design’, because he noticed that there was still a lot to be gained in the field of design, with especially when it came to designing for big parties and other events. Setting up his own agency at the time it did him no harm. The company ran prospered and soon his work was noticed by great organizers. When he was allowed to work for Club Players in early 2008 in Zoetermeer, dj Eric Morillo and shortly afterwards dj Chuckie’s Dirty Dutch concept, a new phase began for him. For Dirty Dutch, he was responsible for the house style, branding, CD design, merchandise etc. If you want to know who Shounak has worked with, please A look at his portfolio site www.byshounak.com/bio Shounak has a huge network in recent years built with Creative League – a group of creatives who in 2017 total solutions in the field of design to offers customers. This includes complete house styles with branding, merchandise but also web design, photoshoots, styling, animations, videos and app development. Outside of the events, Shounak also contributed to designing for corporate clients, “My first job in 2013 after the death of my mother… A broken Shivji. I was angry, disappointed and intensely sad.. The faith and trust was broken in me and the first thing then with me came up was that Shivji had abandoned me.. Abandoned because my mother is a real Shiv Bhakt and he too could not save her from her illness. This was my first real creation purely to express my feelings.. That my creation would have such a huge impact worldwide I never expected. A few years back, Abhishek Bachchan had shared it during Shiv Ratri, various schools in India have it in their schoolyard imitated and how beautiful is that! But what I’ve also seen is that dozens, perhaps more artists are inspired touched by my creation and imitated it in the form of a painting, drawing, watercolor, oil paint, tattoo etc etc and I just think that’s a big compliment.” At the beginning of 2018, Shounak went his own way with ‘Art is Well’ where he showed his out of the box creations often in combination with inspiring texts. The real breakthrough in the Hindu community was then he posted his “Let There Be Light” collection on social media. After that, several collections were made and these are a huge demand sold on the webshop of Art is Well – www.artiswell.nl Art is Well is starting to get more and more known too thanks to Woontips, Shounak’s creations were immediately met received a lot of love and support. International remains Art is Well not unseen, especially from the United States, Canada, UK and India. Because Shounak is active in many markets creatively is present, he always mentions “ByShounak” so that people can immediately make the link that also what is designed has been done by Shounak. Shounak designs from his heart and feeling and together with unconditional support from his girlfriend, has given him the foundation brought to realize his dreams and wears his love of his deceased mother always with him.. Shounak’s motto is “All is well”.
error: Content is protected !!